"Կարկոմավտո" ՍՊԸ-ն առաջարկում է բարձրորակ տեխնիկական սպսարակում թե երաշխիքային, թե ետերաշխիքային ժամկետներում: Աշխատանքների բարձր որակի գրավակններից է նաև դրանց ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերը: Այդ պահեստամասերը ներկրվում են Ռուսաստանից՝ անմիջապես մայր գործարանը սպասարկող ընկերություններից, ինչի շնորհիվ մենք երածխավորում ենք վերանորգման աշխատանքների հուսալիությունն ու որակը:

ՄԵՆՔ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ԵՆՔ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԺԵՔ, ՀՀ ԴՐԱՄ
Յուղի և զտիչի փոխարինում 1000
Շարժիչի հանում/տեղադրում 37000
Շարժիչի հիմնավոր վերանորոգում 35000
Շարժիչի բարձիկի փոխարինում 4000
Ագրեգատների բերիչ գոտու փոխարինում 3500
Ռադիատորի հանում/տեղադրում 8000
Ջրային պոմպի հանում/տեղադրում 8000
Փոխանցումատուփի հանում/տեղադրում 30000
Փախանցումատուփի վերանորոգում 30000
Կարդանային փոխանցման հանում/տեղադրում 2000
Քառասյան փոխարինում 2000
Հետևի կամրջակի ռեդուկտորի վերանորոգում 35000
Մեղմիչների հանում/տեղադրում 1000
Ռեսորների բարձիկների փոխարինում (1կողմ) 2000
Ղեկային մեխանիմզի հանում/տեղադրում 8000
Ղեկային մեխանիզմի վերանորոգում (ՀՈՒ) 8000
Արգելակման ռետինախողովակի փոխարինում 1500
Առջևի կոճղակների փոխարինում 2000
Հետևի կոճղակների փոխարինում 6000
Կիսասռնու հանում/տեղադրում 2000
Խլացուցիչի հանում/տեղադրում 3050
Կայանման արգելակի կարգավորում 2000
Արգելակների գլխավոր գլանի հանում/տեղադրում 3000
Կցորդման գլխավոր գլանի հանում/տեղադրում 2000
Ստարտերի հանում/տեղադրում և վերանորոգում 5000
Գեներատորի հանում/տեղադրում և վերանորոգում 6500


Աշխատանքների գինը հաշվարկված է մեկ նորմա-ժամի հիման վրա՝ 5000 դրամ